Miro Lazović, predsjednik Unije socijaldemokrata BiH: PROMJENA SADAŠNJEG USTAVA NAMEĆE SE KAO PRIORITET

Posted: 23. Avgusta 2014. in Intervjui

Miro Lazovic-1Predsjednik je “primus inter pares“ dakle prvi među jednakim i sve odluke se donose na Predsjedništvu kao organu stranke. Predsjednik predstavlja stranku u pravnom i javnom prometu, a u političkoj aktivnosti provodi odluke i stavove donesene na Predsjedništvu i Glavnom odboru stranke…..Osnivači Socijaldemokratske unije – SDU BiH, Miro Lazović  i Ivo Komšić osnivanjem stranke 2002. godine, sačinili su Statut koji garantira etničku izmjenjivost predsjednika, na način da je mandat predsjednika vremenski ograničen,  nakon kojeg se  bira predsjednik iz reda druga dva konstitutivna naroda ili iz reda ostalih…..Zbog sudskog procesa koji je pokrenut sa gospodinom Pećancem, a pritisnuti rokovima Centralne izborne komisije za prijavu  za Opće izbore bili smo primorani da formiramo novi politički subjekat Uniju socijaldemokrata i na taj način osiguramo izlazak na izbore….. Materijalna i kadrovska baza je sa nama a Nerminu Pećancu je ostalo tek ime kao i stari pečat uz neznatan broj politički nerelavantih pojedinaca…..Socijaldemokrati ne samo na riječima već i djelom, načinom života i principima moraju prezentirati društvenu realnost, socijalnu osjetljivost i brigu za čovjeka i državu. Sujete lidera i njima odanih  ljudi dovele su do razuđenosti socijaldemokratije i mislim da je vrijeme da to prestane…..Prepoznatljivost Unije socijaldemokrata leži u njenim kandidatima i vrijednosti koje sobom nose, patriotizam, odnos prema drugom  i drugačijem, poštivanjem ljudskih vrijednosti, nastojanje da se vrijednosti za koje smo se godinama zalagali vrate u politički i društveni život BiH, te na taj način dovedu do odgovorne vlasti koja će raditi za državu i građane, a ne kao što je do sada bio slučaj da se mandat provodi u funkciji ličnog i grupnog bogaćenja…..Odnos prema BiH, njenoj stabilnosti, državnom suverenitetu i integritetu, jedan je od ključnih kriterija koji će nas opredijeliti za moguću postizbornu koaliciju…..Dakle pozivamo sve građane BiH u zemlji i inozemstvu da svoju odgovornost prema državi i želju za prosperitetom i promjenama iskažu na narednim Općim izborima u oktobru 2014. godine…..Za Uniju socijaldemokrata prioritet je donošenje novog Ustava BiH, iz kojeg će biti eliminisane sve sadašnje diskriminacijske odredbe i u kojem će sloboda i ljudska prava svakog građanina biti zagarantovana na svakom pedlju BiH……Smatramo da bi bilo dobro formirati posebno ministarstvo koje bi se bavilo pitanjima dijaspore, njihovim angažmanom ka doprinosu ulaska BiH u Europske integracije…..

Gospodine Lazoviću! U “ličnoj karti” vaše stranke stoji, između ostalog, da je “…osnovana 22. januara/siječnja 2014…” te da je “…. specifična u odnosu na sve postojeće političke stranke/partije, koje su etablirane na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, po tome što Unija socijaldemokrata nema organ predsjednika stranke….” Međutim, Odlukom Glavnog odbora od 12. jula/srpnja 2014. Vi ste imenovani predsjednikom. Da li se ovdje radi o koliziji…, o nekoj vrsti metafore, ili mogu li ovi fakti djelovati zbunjujuće za javnost…? Hoćete li objasniti o čemu se, zapravo, radi?

LAZOVIĆ: Unija socijaldemokrata je specifična politička organizacija, koja svoju aktivnost bazira  isključivo na timskom radu. Mi nismo liderska, niti elitistička stranka, niti imamo funkciju predsjednika kao organa stranke, koji samostalno može donositi odluke. Predsjednik je “primus inter pares“ dakle prvi među jednakim i sve odluke se donose na Predsjedništvu kao organu stranke. Predsjednik predstavlja stranku u pravnom i javnom prometu, a u političkoj aktivnosti provodi odluke i stavove donesene na Predsjedništvu i Glavnom odboru stranke.

Nnija socijaldemokrata - logo

Da podsjetim i Vas i čitatelje da sam prethodni intervju s Vama radio dok ste bili na funkciji potpredsjednika SDU BiH. Evo, sada s Vama razgovaram kao predsjednikom neke druge stranke. Kako i zašto je došlo do toga da ste Vi i drugi napustili SDU i formirali novu stranku?

LAZOVIĆ: Osnivači Socijaldemokratske unije – SDU BiH, Miro Lazović  i Ivo Komšić osnivanjem stranke 2002. godine, sačinili su Statut koji garantira etničku izmjenjivost predsjednika, na način da je mandat predsjednika vremenski ograničen,  nakon kojeg se  bira predsjednik iz reda druga dva konstitutivna naroda ili iz reda ostalih.

Zbog specifičnosti situacije u kojoj se stranka nalazila nakon odluke GO SDU BiH od 2007. godine da iz svojih redova zbog neprimjerenih radnji isključi gospodina Tokića, odlučili smo da na čelo SDU BiH mjesto predsjednika i dalje nastavi obavljati kandidat iz reda bošnjačkog naroda, te sam lično predložio gospodina Pećanca, vjerujući  da će svoju ambiciju ostvarivati u timskom radu, poštujući program i Statut stranke. Nažalost prevarili smo se jer  njegovu ambiciju da rušeći Statut stranke ostane na čelu SDU BiH nismo mogli prihvatiti.

Zbog čvrstog uvjerenja da samo stranka koja je unutar sebe demokratska može graditi demokratsko društvo i državu, gospodin Komšić, Pećanac i ja smo obavili  smo u tri navrata razgovore i postigli dogovor da zbog Statutarnih odredaba, gospodin Pećanac ostane podpredsjednik stranke iz reda bošnjačkog naroda i da nosi listu za Opće izbore 2014. godine po sopstvenom izboru. U razgovoru sa nama prijedlog je prihvatilo ali je onda preko svojih poltrona koristeći poziciju ministra unutarnjih poslova KS krenuo u političku hajdučiju, drastično urušavajući imidž stranke, njene osnivače i sam Statut i program.

Nermin pecanacZbog sudskog procesa koji je pokrenut sa gospodinom Pećancem, a pritisnuti rokovima Centralne izborne komisije za prijavu  za Opće izbore bili smo primorani da formiramo novi politički subjekat Uniju socijaldemokrata i na taj način osiguramo izlazak na izbore.

Šta je, onda, ostalo od SDU?

LAZOVIĆ: Od SDU  je ostala,kao što sam već rekao, grupa pojedinaca koji  su napravili privatnu firmu, dok je većina članstva ostala kod nas, čak su i neki koji su bili u sadašnjem SDU, shvatili da je to jedna hajdučija i vratili se nama. Dakle u tim previranjima u Uniji socijaldemokrata ostalo je 90% članstva i infrastrukture SDU BIH. Materijalna i kadrovska baza je sa nama a Nerminu Pećancu je ostalo tek ime kao i stari pečat uz neznatan broj politički nerelavantih pojedinaca.

Sada na političkoj sceni BiH imamo četiri stranke sa socijaldemokratskim predznakom. Zar to nije malo puno za tako malu zemlju kao što je naša i zašto je tome tako? Da li su u pitanju ideološke razlike među tim strankama pa ne mogu skupa ili je nešto drugo u pitanju?

LAZOVIĆ: U pravu ste, socijaldemokratska ideja u BiH je fragmentirana i to nije dobro. Smatramo da socijaldemokratska ideja je potrebna BiH, da je ona integrirajuća, da u sebi nosi dijalog, razumijevanje i solidarnost i zbog toga smo i uzeli naziv unija jer želimo voditi politiku okrupnjavanja političkih subjekata, prvenstveno socijaldemokratske provenijencije. Moram reci da je Dodikova socijaldemokracija zastranila a SDP-ova socijaldemokratija, te u ovom proteklom periodu pokazala ideološku dezorijentiranost opterećenu ličnom i partijskom pohlepom za materijalnim bogatstvima što je dovelo do kompromitiranja socijaldemokratije u BiH. Međutim, to ne znači da socijaldemokratsku ideju treba odbaciti, već joj se moraju vratiti njeni izvorni principi, istinske vrijednosti koje ona u sebi nosi. Socijaldemokrati ne samo na riječima već i djelom, načinom života i principima moraju prezentirati društvenu realnost, socijalnu osjetljivost i brigu za čovjeka i državu. Sujete lidera i njima odanih  ljudi dovele su do razuđenosti socijaldemokratije i mislim da je vrijeme da to prestane. Na inicijativu SDP-a ostvaren je ponovni dijalog sa rukovodstvom te stranke. Oni su predlagali ujedinjenje a mi prvo koaliciju, a nakon izbora moguće ujedinjenje. Rukovodstvo SDP-a je ocijenilo da koalicija nije prihvatljiva za njih u ovom trenutku, što je prema našem mišljenju prvenstveno njihova greška. Razlog za uspostavljanje dijaloga sa SDP-om je u našoj intenciji i opredjeljenosti da se ideja socijaldemokratije mora sačuvati i obnoviti. Šta će biti, vrijeme će pokazati…

Kako ćete biti prepoznatljivi biračima na predstojećim općim izborima?

LAZOVIĆ: Unija socijaldemokrata želi promijeniti društveni ambijent u BiH koji je za ovih 20 godina napravljen „lopovskim“. Sve vrijednosti  zdravog društva i države  kao  što su poštenje, pravda, moral, socijalna sigurnost i  osjetljivost su protjerani iz političkog života i društvenog ambijenta. Prepoznatljivost Unije socijaldemokrata leži u njenim kandidatima i vrijednosti koje sobom nose, patriotizam, odnos prema drugom  i drugačijem, poštivanjem ljudskih vrijednosti, nastojanje da se vrijednosti za koje smo se godinama zalagali vrate u politički i društveni život BiH, te na taj način dovedu do odgovorne vlasti koja će raditi za državu i građane, a ne kao što je do sada bio slučaj da se mandat provodi u funkciji ličnog i grupnog bogaćenja.  Naša kampanja bit će bazirana na davanju rješenja koja bi dovela do potrebnih reformi. Nećemo napadati, niti voditi tzv. prljavu kampanju jer smatramo da se politička utakmica mora bazirati na konkurenciji ideja i nuđenju rješenja, a ne samo kritikom i prepucavanjima i napadima na političku konkurenciju.

Nastupate li pojedinačno na svim nivoima ili tu i tamo s nekim u koaliciji?

LAZOVIĆ: Na svim nivoima vlasti nastupamo pojedinačno, s tim da smo imali pregovore sa određenim strankama iste provenijencije, ali je Predsjedništvo donijelo odluku da ipak idemo samostalno, a nakon izbora moguće su koalicije.

Imate li utvđene kriterije s kim bi mogli praviti postizbornu koaliciju a s kim ne bi?

LAZOVIĆ: Odnos prema BiH, njenoj stabilnosti, državnom suverenitetu i integritetu, jedan je od ključnih kriterija koji će nas opredijeliti za moguću postizbornu koaliciju. Šira je lepeza političkih stranaka kao mogućih partnera, ali u ovom trenutku prednost dajemo patriotskim strankama, koje ne pristaju na bilo koju vrstu podjele BiH i koje zagovaraju neophodnu promjenu ustavno-pravnih rješenja na bazi integracije sa Europskom unijom i ulaskom u NATO Pakt.

Miro lazovic 2Koje su Vaše temeljne poruke građanima BiH u sklopu predizborne kampanje?

LAZOVIĆ: Temeljne poruke građanima su da ne apstiniraju i izađu na izbore u što većem broju. Svaka apstinencija učvršćuje one stranke koje dobivaju izbore ne glasanjem velikih građanskih masa. Kao što je bivši predsjednik Amerike Abraham Lincoln davno rekao: „ Izbori su stvar naroda. Odluka je u rukama naroda. U koliko narod okrene leđa toj vatri i srži zadnjicu onda će taj isti narod morati sjediti na plikovima.“ Dakle pozivamo sve građane BiH u zemlji i inozemstvu da svoju odgovornost prema državi i želju za prosperitetom i promjenama iskažu na narednim Općim izborima u oktobru 2014. godine.

 Koji su, po Vama, gorući problemi u našoj zemlji i društvu, postoje li rješenja te koja su, eventualno?

LAZOVIĆ: Generator svih naših političkih  i ekonomskih problema uglavnom proizilazi iz sadašnjeg Dejtonskog ustava. BiH je neprirodno podijeljena na dva entiteta, a Ustavne odredbe afirmiraju njenu teritorijalnu, etničku i političku podjelu.

Za Uniju socijaldemokrata prioritet je donošenje novog Ustava BiH, iz kojeg će biti eliminisane sve sadašnje diskriminacijske odredbe i u kojem će sloboda i ljudska prava svakog građanina biti zagarantovana na svakom pedlju BiH.

Krucijalni problem u ovako podijeljenoj BiH su duboke brazde  korupcije i kriminala, koje su zahvatile gotovo sve pore društva i postale su sastavni dio u radu institucija u BiH. Zbog toga smatramo da je potrebno izvršiti hitnu reformu pravosuđa i tužilaštva, koje je i samo podleglo takvoj atmosferi, a  bez čijeg odgovornog i profesionalnog pristupa nema potrebnog obračuna sa  nosiocima kriminala i korupcije.

Promjena sadašnjeg Ustava nameće se kao prioritet jer će sa tim promjenama biti eliminirane podjele u školstvu, zdravstvu, kulturi i ostalim segmentima političkog i društvenog života u BiH.

Na samom kraju, da li su po Vašem mišljenju i spoznajama raznovrsni potencijali bh. dijaspore, osim onih financijskih, do sada adekvatno prepoznavani i valorizirani od strane institucija  i nosioca javnih funkcija u BiH i kako biste se Vi, da ste na vlasti, odnosili prema nama u dijaspori?

LAZOVIĆ: BH dijaspora predstavlja značajan demografski faktor,  ne samo ekonomski, već i u političkom smislu, gdje iskustva koja su stekli u drugim zemljama mogu biti upotrebljena unutar kreiranja ukupnih odnosa u BiH. Nažalost, dosadašnji odnos bh. institucija prema bh. dijaspori uglavnom se bazirao na ekonomskim pristupima. Utjecaj bh. dijaspore na ukupna zbivanja u BiH bi trebao biti puno veći, kroz uspostavljanje permanentnog dijaloga sa relevantnim bh. organizacijama i institucijama. Smatramo da bi bilo dobro formirati posebno ministarstvo koje bi se bavilo pitanjima dijaspore, njihovim angažmanom ka doprinosu ulaska BiH u Europske integracije.

Hvala Vam velika za ovaj razgovor.

LAZOVIĆ: Poštovani Bedrudine, bilo mi je zadovoljstvo da nakon dužeg vremena ponovno na ovaj način obavim razgovor sa Vama, svakako Vam stojim na raspolaganju i u narednom periodu. S poštovanjem, Miro Lazović

RAZGOVARAO: Bedrudin GUŠIĆ (596)

vrbas-miso

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

w

Povezivanje na %s