Mehmed Nurkanović, predsjednik Stranke penzionera/umirovljenika (SPU) BiH: SKORO TREĆINA BH. POPULACIJE ŽIVI OD PENZIJE

Posted: 20. Oktobra 2011. in Intervjui

Pošto se i u poslijeratnom periodu nije znatno popravilo stanje za penzionere jer su penzije dostizale svega 40% plaća u entitetima, a aktuelna vlast nije pokazivala potrebnu brigu za obnovu Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i poboljšanja standarda penzionera, godine 1998. formirana je Stranka penzionera/umirovljenika Bosne i Hercegovine… Evidentno je da smo postigli nešto bolje izborne rezultate u odnosu na  predhodni izborni ciklus, opštih izvora, ali ne možemo biti zadovoljni jer nismo prešli izborni prag i nemamo zastupnike u višim parlamentarnim sastavima zakonodavne vlasti…Političke partije, takozvane „šestorke“, koje su osvojile vlast već više od godinu dana ne mogu ili neće da konstituišu vlast na nivou države. Postoji bojazan da to one ne mogu učiniti uspješno ni u narednom periodu. Zbog svega toga dali smo podršku za saradnju u okviru pomenutog demokratskog bloka političkih partija (SDU, SPU, LDS, E-5), ali podržavamo saradnju i sa drugim građanskim, demokratskim partijama….Prema nezvaničnim statističkim podacima trenutno u BiH živi 3 800 000 stanovnika. U okviru tog broja 580 000 su penzioneri ili 16%. Ako uzmemo da uz penzionera živi po još jedan član porodice, onda je to 1.200.000 ili 32% populacije koja živi od penzije…Na osnovu podataka dobivenih od predstavnika Udruženja penzionera u Federaciji BiH najnižia penzija je 310,00 KM, a u RS-u 160,00 KM….

Šta su bili motivi i(li) neposredni povodi formiranja ovakve stranke? Zar se nisu mogla štititi prava penzionera/umirovljenika putem udruženja, odnosno tzv. nevladinih organizacija?

NURKANOVIĆ: U toku rata od 1991. -1995. godine penzioneri kao i druga većina građana Bosne i Hrecegovine preživljavaju sve teže materijalne, društvene, odnosno društveno-ekonomske uslove. Pošto se i u poslijeratnom periodu nije znatno popravilo stanje za penzionere jer su penzije dostizale svega 40% plaća u entitetima, a aktuelna vlast nije pokazivala potrebnu brigu za obnovu Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja i poboljšanja standarda penzionera, godine 1998. formirana je Stranka penzionera/umirovljenika Bosne i Hercegovine. Motivi i neposredni povod za formiranje stranke su bili da i penzioneri imaju zastupnike/poslanike u zakonodavnoj vlasti, jer udruženje penzionera kao i druge udruge, tj. nevladine organizacije ne mogu birati zastupnike/poslanike u zakonodavnu vlast. Nakon formiranja Stranke i na tri izborna ciklusa imali smo dobar uspjeh. Izabrali smo zastupnike/poslanike na svim nivoima, u općinska vijeća, skupštinama TK i ZDK, Zastupničkom Domu Parlamenta Federacije BiH i Zastupničkom Domu Parlamenta BiH-a. Tada se znantnije čuo glas penzionera i u saradnji sa klubovima drugih političkih partija počelo se bilo poboljšavati stanje penzionera. Bile su pokrenute aktivnosti i na reformi penzionog sistema. Na zadnja tri izborna ciklusa zbog destruktivnog ponašanja takozvanih većih političkih partija prema našoj stranci, tj. zbog njihovog izbornog inžinjeringa, mi gubimo znatniji dio biračkog tijela i broj zastupnika, što se negativno odražava na penzionere jer aktulena vlast ponovno ne poklanja dužnu pažnju ovoj populaciji i prestale su aktivnosti na reformi penzionog sistema.

Koje je temeljna programska orijentacija Stranke?

NURKANOVIĆ: Tako strašnom ratnom destrukcijom, zatim poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma dolazi do sve snažnijih težnji dalje podjele BiH. Političke i ekonomske prilike se usložnjavaju, dovodi se u pitanje opstojnost države BiH. Zbog toga smo u Statutu i programu Stranke usvojili zadatatke da kao multietnička, građanska, demokratska stranka, popunjena sa članstvom iz reda građana svih nacionalnosti damo doprinos na očuvanju građanske, demokratske, nedjeljive, suverene i sekularne države BiH. U tom smislu da damo doprinos u potrebnim reformama kako bi što prije stupili u euro-atlantske integracije i postali članica Europske Unije. Nadalje, naša su opredjeljenja da damo doprinos ekonomskoj obnovi privrednih i društvenih djelatnosti, bržem zapošljavanju i posebno mladih, te da spriječimo dalju devastaciju i nezakonitu pljačkašku privatizaciju preduzeća i druge društvene imovine. S obzirom da smo jedina penzionerska stranka, usvojili smo zadatke i za poboljšanje standarda penzionera, usklađivanje rasta penzija prema visini i rastu plaća u entitetima, redovnu mjesečnu isplatu penzija, reformu penzionog sistema, vraćanje imovine penzionera penzionerima, kao što su Domovi penzionera, klubovi, stanovi i drugo. Posebno da se izborimo za bolja i kompletnija liječenja penzionera, dakle bolju zdravstvenu zaštitu. Naveo sam najbitnija programska pitanja.

U svom naslovu Stranka je vezana za cijelu BiH. Imate li svoje ogranke/podružnice i sl. i u manjem entitetu?

NURKANOVIĆ: Stranka penzionera/ umirovljenika BiH je osnovana i registrovana kod nadležnog suda za područja cijele BiH. Tačno je da više djeluje na području Federacije BiH. S razlogom je takvo stanje, jer je i na području drugog entiteta, Srpske Republike, formirana Stranka penzionera. Nismo išli na formriranje na tom području, jer smo u saradnji sa rukovodstvom te stranke težili da ostvarimo saradnju i što prije da se ujedinimo. Međutim i u ovoj oblasti, Dejtonski sporazum je omogućio podjele jer je predvidio PIO fondove u entitetima, pa zbog utjecaja vlasti nismo uspjeli obezbijediti plodotvorniju saradnju i ujedinjenje.

Jeste li zadovoljni sa rezultatima posljednjih parlamentarnih izbora, odnosno jesu li izborni rezultati u skladu sa vašim planovima i očekivanjima?

NURKANOVIĆ: Evidentno je da smo postigli nešto bolje izborne rezultate u odnosu na  predhodni izborni ciklus, opštih izbora, ali ne možemo biti zadovoljni jer nismo prešli izborni prag i nemamo zastupnike u višim parlamentarnim sastavima zakonodavne vlasti.

Skupa sa SDU i LDSBiH činite tzv. Demokratski blok i najčešće u takvom sastavu (ponekad se priključi i SBiH) medijski nastupate. Svjedoci smo agonije koja traje više od godinu dana kada pobjednička šestorka nije uspjela formirati Vijeće ministara. Koji je odgovor vaše stranke i njenih koalicionih partnera na ovakvo postizborno stanje u BiH?

NURKANOVIĆ: Na sjednici Predsjedništva, Glavnog odbora i izvještajno-izbornoj skupštini naše stranke, održanoj u junu mjesecu ove godine, izražena je velika zabrinutost za stanje u BiH. Pogoršano je političko i ekonomsko stanje, zaustavljene su reforme, veoma negativne poruke iz Brisela za daljnu sudbinu BiH. Sve više i u većem broju siromaši stanovništvo i posebno penzioneri u BiH. Političke partije, takozvane „šestorke“, koje su osvojile vlast već više od godinu dana ne mogu ili neće da konstituišu vlast na nivou države. Postoji bojazan da to one ne mogu učiniti uspješno ni u narednom periodu. Zbog svega toga dali smo podršku za saradnju u okviru pomenutog demokratskog bloka političkih partija (SDU, SPU, LDS, E-5), ali podržavamo saradnju i sa drugim građanskim, demokratskim partijama. Pored saradnje sa Strankom za BiH i Podrinjskom strankom imamo pozitivnih poruka iz još jednog broja partija. Nismo donijeli još odluke o predizbornoj koaliciji, ali i vjerojatno ćemo i tu aktivnost obaviti do konca godine. Međutim, sigurno je da ćemo imati postizbornu koaliciju. Vjerujemo da ćemo imati daleko bolje izborne rezultate u odnosu na ranije izbore, tim više, što imamo daleko bolju saradnju sa Savezom udruženja udruga penzionera i pozitivne poruke za saradnju iz drugih nevladinih organizacija.

Da li bi eventualni vanredni izbori zaista donijeli neki radikalniji preokret na političkoj sceni naše zemlje i na čemu temeljite takve (eventualne) pretpostavke?

NURKANOVIĆ: Sadašnja pozicija stranaka na vlasti i njima naklonost biračkog tijela, kako su pokazali izborni rezultati, govore da se na narednim izborima ne bi mogli očekivati radikalniji preokret na političkoj sceni naše zemlje, ali je sigurno da bi novim izborima demokratske, građanske stranke dobile veći broj glasova i mogli bi formirati jaču i konstruktivniju opoziciju u odnosu na sadašnje stanje, što će se pozitivnije odražavati u budućim ukupnim aktivnostima, posebno u parlametarnim vlastima zakonodavne vlasti.

Ko su, po Vama, najugroženije kategorije u bh. društvu?

NURKANOVIĆ: Većina penzionera zbog niske penzije, starosti, iscrpljenosti, pogoršanog zdravstvenog stanja, socijalno ugroženiji građani kojih je nažalost sve više i radnici koji su ostali bez posla.

Kako ocjenjujete ponašanje međunarodne zajednice, posebno njenog visokog predstavnika Valentina Inzka prema onim bh. političkim subjektima koji su izravno odgovorni za ovakvo političko, socijalno, ustavno-pravno i ekonomsko stanje u zemlji?

NURKANOVIĆ: Institucije međunarodne zajednice, odnosno Europske Unije ne traže odgovorniji odnos visokog predstavnika, posebno kada su u pitanju sankcije prema onim BiH političkim subjektima, posebno pojedincima koji su izravno odgovorni za političko, socijalno, ustavno-pravno i ekonomsko stanje u zemlji.

Prema nekim svjezijim anketama, oko 60% mladih, među kojima je veliki broj stručnih i visoko obrazovanih ljudi želi napustiti BiH. Kako bi izgledala demografska slika naše zemlje da se tako nešto, ne daj Bože, zaista desi?

NURKANOVIĆ: Pad nataliteta, porast mortaliteta i odlazak tako velikog broja mladih u inostranstvo doveo bi BiH u izuzetno tešku situaciju. To bi bila zemlja u većini iznemoglih osoba, staraca i sve bi bilo manje sposobnih za reprodukovanje novih vrijednosti. Zato pozivamo svemoguće snage, pa i vas prije svega u inostranstvu da se zaustavi taj transfer i da se brže otvaraju radna mjesta za zapošljavanje, jer mi imamo izvanredne mogućnosti i resurse ( rudno bogatsvo-energetika, hidropotencijali, drvo i drvna indrustrija, poljoprivreda i slično).

Koliki je procenat penzionera/umirovljenika od ukupne populacije koja trenutno živi u Bosni i Hercegovini?

NURKANOVIĆ: Prema nezvaničnim statističkim podacima trenutno u BiH živi 3 800 000 stanovnika. U okviru tog broja 580 000 su penzioneri ili 16%. Ako uzmemo da uz penzionera živi po još jedan član porodice, onda je to 1.200.000 ili 32% populacije koja živi od penzije.

Kolika je najniža penzija/mirovina u FBiH a kolika u RS-u?

NURKANOVIĆ: Na osnovu podataka dobivenih od predstavnika Udruženja penzionera u Federaciji BiH najnižia penzija je 310,00 KM, a u RS-u 160,00 KM.

A kolika je prosječna na nivou FBiH, RS-a i BiH?

NURKANOVIĆ: Prosječna penzija u Federaciji BiH je 353,00 KM ,  a u RS-u 330,00 KM. Na niovu BiH nema Fonda o PIO.

Da li su vaši članovi isključivo penzioneri/umirovljenici i kakva je nacionalna struktura članstva?

NURKANOVIĆ: Prema odredbama Statuta SPU BiH je otvorena za sve građane. U sastavu članstva stranke imamo značajan broj koji nisu penzioneri, a među njima ima i mladih. Približno prema sastavu stanovnika po nacionalnostima zastupljen je i broj članova iz različitih nacionalnosti kakva je struktura i u organima stranke  od općinskih i kantonalnih odbora, pa i u Glavnom odboru i Predsjedništvu stranke.

Na samom kraju, imate li, eventualno, neku poruku za naše građane u SAD i Kanadi, pa i u drugim zemljama diljem Planete?

NURKANOVIĆ: Najtoplije pozdravljam sve naše građane u SAD-u i Kanadi i u drugim zemljama Planete. Pozivam ih da nam se pridruže u narednim aktivnostima, posebno u predizbornoj i izbornoj kampanji za lokalne izbore u oktobru mjesecu 2012.godine. Zvanično sa predizbornom aktivnošću otpočinjemo sa usvajanjem dokumenata na sjednici Glavnog odbora 27.decembra 2011.godine, kada je i dan  naše stranke.

Hvala Vam za ovaj razgovor.

NURKANOVIĆ: Zahvaljujem na saradnji!

S poštovanjem, predsjednik Mehmed Nurkanovic

RAZGOVOR VODIO: Bedrudin GUŠIĆ (288)

sa ET

 

komentara
  1. Predsjednik kaže:

    Želim da pohvalim ovaj razgovor sa presjednikom gos Nurkanovičem i želim da čestitam dolazeči praznik dan stranke SP-U BIH .Mi iz SBK kantona vodimo veliku ali značajnu borbu sa Udruženjem našim da im približimo i objasnimo cilj da samo zajedničkim radom možemo polučiti rezultate na Izborima 2012 god .Trebamo probuditi naše članstvo a i kantonalno rukovodstvo da se krene u pripremu Izbora 20012god sa naglaskom Lijevim koalicijama na primjeru nam susjedne Croacije .Presjedništvu u Sarajevu i Tuzli predlažem rad na podmlađivanju rukovostva jel sa ovim dosadašnjim nebi se složio da imamo rezultata i ono što smo imali izgubili smo .Pozdrav našoj Dijaspori i razmišljaj te da če te i vi nekada biti Umirovljenici Pozdrav od OOSP-U GORNJI VAKUF -USKOPLJE :

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s